שיקופים

מסתבר שיש לי תקיית בוידעם

Posted in Uncategorized, צילום by דן זלצר on יולי 23, 2010

זה זמן שאני מתעורר עם תחושות ושיירי מראות מראשית ימי כצלם ועד שהבוקר קם ועובר והנה נמשך היום ללילה ואני חולם אותם שוב.

מסיבות אחרות לגמרי הגעתי לבוידעם המחשב הישן, נברתי בתקיות והנה עלו לפני אותם מראות מימי הראשונים כצלם.

ממרומי אותו בוידעם ווירטואלי נדמה כי בחודשי הצילום הראשונים שוטטתי בין אירועים ללא הבחנה רבה, ונדמה כי יותר מכל הם שימשו כקנווס לניסוי ולבחינה של הטכניקה והקומפוזיציות שראיתי אצל צלמים אחרים (קרטש, ווינוגראד, פרנק.. אם להזכיר את המרכזיים). קשה להפריז בחשיבות השלב המתחקה הזה, בו יותר משעולה סגנון ואופי אישי ניכרת המשיכה וההקסמות מצילום שאולי יום אחד עוד יקבל תו אישי יותר. כך הם גם זיכרונותי מהתקופה – לפני חמש וכמה שנים – נוגעים ביצירות הגדולות להן נחשפתי לראשונה, ופחות לחוויות היותר "אישיות" לכאורה שפגשתי בטיולי.

חשבתי להקדים ולספר לכל תמונה כמה מילות הסבר ורקע – אבל אשאיר את זה בצד לעת עתה.

מודעות פרסומת
Tagged with: ,