שיקופים

בשבח הצועדים

Posted in ספקולציה by דן זלצר on יוני 6, 2010


החזרה משהות בארץ זרהועוד יותר מכך הניתוק מחדשות הארץמעוררים באדם תהיות באשר לאיכות הפעולה הפוליטיתומששב האדם ומתערה בענייני הארץ נדמה כי הריבים והפלגים משכבר עטו מסיכה בה התכונה מוקשה והדעה נוקשהמנגדמחריפות הבעיות והנסיבות עגומות מתמידאין בכך חידוש גדולאלה חידוש אישימשנות העשרים של חיי ראיתי בהפגנה פוליטית פעולה ביקורתית נחוצה הגובלת בחובה אזרחיתאקט סמלי המאותת לשאר האזרחיםכמו לאומות השכנותכי ישנו קול שונה ומשמעותי שאינו תומך בממשלתוזה מסתדר יפה בתיאוריה ואילו בפועל נדמה כי להפגנות יש פוטנציאל לקבע עמדותלהשטיח את הדיון ולסרס כל ניסיון יצירתי לתעל את כוחות הפילוג לפעולה משותפתניצנים ראשונים לכך ראיתי בהפגנות האנרכיסטים נגד בגדרשאם טוהר כוונתם למגר עוול נורא העלו כנגדם (וכנגד הפלסטינים והשמאל בכללהקשחת עמדות שיותר משגילו את כוונתם האחרת חשפו את שינאתם לאחרמוסר ההפגנות הצודקות שוב נגלה כמעורר תגובה ההולמת את מוגבלותו לשאת מסר משמעותי ויוצראנו למדים ומשננים עד כמה ההפגנה היא אקט פוליטי נחוץ ומבורך בחברה דמוקרטיתושוכחים כי לעיתים זהו אקט נטול משמעות של ממש במגרש הפוליטיולמעשה מדובר בשיחרור לחץ התורם אגב כך לבידול ופירוד הצדדיםנדמה כי הפעולה הנחוצה ביותר היא דיאלוג יוצר בין הצדדיםוהצדדים העקריים אינם הישראלים מול הפלסטינים אלא הישראלים בינם לבין עצמםהשמאלכמו הימיןעסוקים בצדקת העשוקים בה במידה שעולה ממנו הצד השני כרשע גמורהעם היהודי הגיע לארץ הזו ללא כל כוונה לדיאלוג עם יושביה – צרה וצרות זו מאפיינים עד היום הן את יחסו לשכניו והן את יחסיו הפנימייםהפגנותצודקות ככול שיהיולפעמים מעמיקות את הפעריםמחריפות את הפילוגיםמתשטשות את אפשרות השיתוף הפוליטי ומזינות פוליטיקה העושה את הונה מעיוורון הצדדיםאלוהיםכזכור במקורותינואינו מתערב במקרים כאלה.

מודעות פרסומת